0

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP KINH DOANH:
:fire: Đăng ký thành lập doanh nghiệp các loại hình:
➡️ Công ty TNHH một thành viên: 3.000.000₫
➡️ Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 4.000.000₫
➡️ Công ty cổ phần: 5.000.000₫
➡️ Thành lập chi nhánh, địa điểm KD, VPDD: 3.000.000₫
:fire: Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh:
:white_check_mark: Thay đổi tên công ty: 3.000.000₫
:white_check_mark: Thay đổi địa chỉ: 3.000.000₫ (nộp trên sở kế hoạch)
:white_check_mark: Thông báo thay đổi ngành nghề: 3.000.000₫
:white_check_mark: Thay đổi đại diện pháp luật: 3.000.000₫
:white_check_mark: Tăng đổi vốn điều lệ: 3.000.000₫
:white_check_mark: Thay đổi cơ cấu góp vốn: 3.000.000₫
:white_check_mark: Thay đổi thành viên góp vốn: 3.000.000₫
:white_check_mark: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 3.000.000₫
:white_check_mark: Cập nhật thêm các thông tin khác trên giấy phép kinh doanh: 2.500.000₫
:white_check_mark: Thay đổi người đứng đầu, địa chỉ, tên chi nhánh, địa điểm KD, VPDD: 2.500.000₫
:white_check_mark: Tạm ngưng công ty, chi nhánh: 2.000.000₫
:white_check_mark: Giải thể công ty: 3.000.000₫ (nộp bước 1 và bước 2 trên sở kế hoạch)
:white_check_mark: Giải thể chi nhánh: 2.500.000₫ (nộp trên sở kế hoạch)
:fire: Hãy đến với dịch vụ của Hãng Luật THÀNH HƯNG. Chúng tôi cam kết hoàn thành hồ sơ cho bạn trong 3-5 ngày (từ ngày hồ sơ đã ký hoàn chỉnh). Bạn không phải tốn thêm phí gì khác.
☎️ Điện thoại liên hệ: 090 242 7039

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here