Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không?

0

Hỏi: Xin chào Luật sư, Tôi có câu hỏi nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi đã làm việc tại công ty được 10 năm trong quá trình làm việc được công ty cho đi đào tạo để nâng cao nghiệp vụ. Bây giờ tôi xin nghỉ việc công ty yêu cầu hoàn trả lại chi phí đào tạo. Xin hỏi, yêu cầu của công ty như vậy là đúng quy định của Pháp luật hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật Thành Hưng cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi, vì bạn không nói rõ việc bạn được cử đi đào tạo có ký hợp đồng với công ty hay không nên chúng tôi dựa trên những thông tin bạn cung cấp đưa ra câu trả lời như sau:

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty thì công ty có quyền cho nhân viên đi đào tạo để nâng cao nghiệp vụ. Theo quy định của pháp luật hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động

Tại Điều 62 Bộ luật Lao động quy định cục thể như sau:

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Trường hợp các bên có thỏa thuận rõ trong hợp đồng đào tạo bên nào là người chịu chi phí thì các bên phải tuân thủ đúng như nội dung giao kết trong hợp đồng.

Trong trường hợp các bên không ký kết hợp đồng đào tạo hoặc trong nội dung hợp đồng không nói rõ bên nào là người chịu trách nhiệm cho chi phí đào tạo thì căn cứ vào quy định của pháp luật thì: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng pháp luật  không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Theo quy định của pháp luật tại Điều 37 Bộ luật lao động quy định về trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

    1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Ngược lại, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì có trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

    1. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Cụ thể tại Điều 62 Bộ Luật Lao động  2012 quy định như sau

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

      1. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Hưng về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn:  Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here