Người quản lý tài sản có thể trở thành chủ sở hữu tài sản hay không?

0

Câu chuyện về việc người quản lý tài sản trở thành chủ sở hữu tài sản không còn điều hiếm gặp mà nó đã trở nên phổ biến rất nhiều trong xã hội. Vậy khi nào thì người quản lý tài sản có quyền trở thành chủ sở hữu đối với tài sản mà mình quản lý thì đó vẫn là câu hỏi của nhiều người. Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề trên.

Theo như quy định của Pháp luật tại Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015: “Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.  

Theo quy định này nếu người quản lý tài sản đã quản lý 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai thì có  thể sở hữu tài sản đó. Nhưng làm sao biết được một người chiếm hữu tài sản có được coi là ngay tình, liên tục, công khai?

Việc chiếm hữu tài sản được coi là có căn cứ pháp luật khi thuộc một trong các trường hợp sau:

    • Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
    • Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;
    • Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với các trường hợp trên đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Khi người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu thì việc chiếm hữu này được xem là ngay tình (Điều 180 Bộ Luật Dân sự 2015), chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu (Khoản 1 Điều 182 Bộ luật Dân sự 2015), Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình (Khoản  1 Điều 183 Bộ Luật Dân sự 2015).

Xét các trường hợp trên thì người quản lý tài sản được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản được coi như là người chiếm hữu tài sản có căn cứ pháp luật mà người thuộc trường hợp chiếm hữu tài sản có căn cứ pháp luật thì không có quyền sở hữu tài sản đó trừ trường hợp người quản lý sản không thuộc các trường hợp trên đây.

Như vậy, người quản lý tài sản hay còn gọi là người chiếm hữu tài sản nhưng không phải là chủ sở hữu chỉ có thể trở thành chủ sở hữu tài sản khi việc chiếm hữu này là không có căn cứ pháp luật và Người này tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu, việc chiếm hữu này phải được diễn ra một cách liên tục, công khai.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Hưng về vấn đề : Người quản lý tài sản có thể trở thành chủ sở hữu tài sản hay không? Trong cuộc sống nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here