Phần đất không được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được bồi thường không

0

Nội dung tư vấn: Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn đối với trường hợp diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ. Nguồn gốc đất ở lâu dài. ranh giới thửa đất được xác định không thay đổi, không xảy ra tranh chấp. Vậy khi bị thu hồi đất thì phần diện tích đất bị thu hồi của tôi sẽ được bồi thường dựa trên diện tích đo đạc thực tế hay trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dựa vào căn cứ pháp lý nào. Mong luật sư giúp đỡ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Thành Hưng, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trong cuộc sống rất nhiều trường hợp khi tiến hành đo đạc thì phát hiện phần đất của mình bị thiếu hụt hoặc tăng thêm so với diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này khi được bồi thường thì người sử dụng đất được bồi thường dựa trên diện tích đất thực tế hay diện tích được ghi trong giấy chứng nhận?

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

  1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.
  5. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này.

Như vậy, khi xác định đất đủ điều kiện để bồi thường thì căn cứ vào quy định của pháp luật phần diện tích đất được bồi thường không có tranh chấp  với người sử dụng liền kề, không do lấn chiếm thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường dựa trên phần diện tích đất đo đạc trên thực tế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Hưng về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Phần đất không được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được bồi thường không? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here