Quy định của pháp luật về “Tách thửa”

0

Khi đời sống xã hội ngày càng phát triển thì kéo theo nhu cầu của con người đối với tất cả các vấn đề trong cuộc sống cũng cao hơn. Thực tế đó chính là vấn đề tách thửa đất gần đây là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm nhưng vẫn chưa thực sự hiểu việc thực hiện nó sẽ được làm như thế nào. Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề trên.

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện về diện tích tối thiểu để tách thửa thì người sử dụng đất có quyền được tách thửa

Diện tích tối thiểu là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu tại địa phương nơi thửa đất được tiến hành tách thửa.

Người sử dụng đất vẫn có thể tách thửa đất có diện tích tối thiểu với điều kiện phải xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu tại địa phương quy định diện tích tối thiểu đối với thửa đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

….

  1. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Diện tích tối thiểu để tách thửa tùy thuộc vào quyết định của Ủy ban của từng địa phương. Người sử dụng đất thực hiện theo quy định dưới đây để thực hiện thủ tục về tách thửa.

 • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 • Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách (Khoản 49 Nghị định 01/2017/NĐ-CP nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
  • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Hưng về vấn đề: Quy định của pháp luật về “Tách thửa”? Trong cuộc sống nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here